Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992 (BibDatSlav)

Die "Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992" ist aus der gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthält ca. 10.000 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID685
AutorHill, Peter
Titel

[Rez. zu] Topolińska, Z. ; Vidoeski, B.: Polski-Macedoński : Gramatyka konfrontatywna. Zeszyt 1: Wprowadzenie. Wrocław usw. 1984

ErschienenDie Welt der Slawen 33 (1988) 434-437
KlassifikationSlawische Sprachen
Allgemeines, mehrere Sprachen (einschl. Urslawisch)
SoundexT2156; V0284; P1584; M6826; G4762; K4637; Z8882; W1788; W7850
DokumententypRezension; Aufsatz
Bestandsiehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

[Rez. zu] Rusek, J.: Studia z historii słownictwa bułgarskiego. Wrocław (usw) 1984 / Reinhart, Johannes
[Rez. zu] Zaleski, J.: Nazwy miejscowe Tarnopolszczyzny. Wrocław (usw) 1987 / Eichler, Ernst
[Rez. zu] Simiczijew, K.: Pieśń hajducka Słowian południowych. Wrocław (usw) 1985 / Vasilev, Christo
[Rez. zu] Biolik, M.: Hydronimia dorzecza Pregoły z terenu Polski / Udolph, Jürgen
[Rez. zu] Kozłowski, J.: Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich. Wrocław (usw) 1986 / Röhling, Horst
[Rez. zu] Onomastika: Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznému i osobowemu. 27. Wrocław (usw) 1982 / Dickenmann, Ernst
[Rez. zu] Stamirowska, Z. (Red.): Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. Bd. 1: A-Ć. Wrocław 1987 / Steinke, Klaus