Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992 (BibDatSlav)

Die "Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik 1983-1992" ist aus der gedruckten Ausgabe der Bibliographie konvertiert und enthält ca. 10.000 Datensätze. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID239
AutorBrang, Peter
Titel

Neskol'ko zamečanij o sovremennom sostojanii izučenija jazyka slavjanskogo goroda

ErschienenSocjolingwistyka 6 (1987) 9-22
SchlagwörterSoziolinguistik
Stadtsprache
KlassifikationSlawische Sprachen
Allgemeines, mehrere Sprachen (einschl. Urslawisch)
SoundexN6845; Z8646; S8766; S8826; I0886; J0840; S8568; G4720
DokumententypAufsatz
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Neskol'ko zamečanij o semantike serbolužickogo glagola přinjesć : (Opyt sopostavitel'nogo issledovanija na materiale serbolužickogo i nemeckogo jazykov) / Faßke, Helmut [Fasske, G.]
O funkcional'noj osnove sopostavitel'nogo izučenija jazykov / Kil'dibekova, Tanzilja A.
Metodologičeskie aspekty izučenija memoratov o Velikoj Otečestvennoj vojne / Čerednikova, Majna P.
Neskol'ko nabljudenij po povodu leksikografičeskoj koncepcii "Tolkovo-kombinatornogo slovarja sovremennogo russkogo jazyka" / Weiss, Daniel
Christianskaja terminologija vengerskogo jazyka : S osobym interesom k zaimstvovanijam romanskogo i slavjanskogo proischoždenija / Horgosi, Öden [Chorgoši, Eden]
Ličnost' slavjanskogo prosvetitelja Mefodija / Dinekov, Petr
III. meždunarodnyj simpozium : Funkcional'nye aspekty izučenija russkogo jazyka v sopostavlenii s drugimi jazykami / Koester-Thoma, Soia [Kester-Toma, Z.]