Портал славистики


Zeitschriftendatenbank (ZDB) Slavistics

The module offers about 8600 most important printed journals in Slavic Studies. The journals ordered in alphabetical order and contains bibliographical records as well as the holdings information.

Number of hits in the database: 8597
8161W slużbie daru i tajemnicy
8162Wakat / Staromiejski Dom Kultury
8163Wakaton-line [Elektronische Ressource] / Staromiejski Dom Kultury
8164Wanda : tygodnik polski ; p/lci pięknej i literaturze poświęcony
8165Warsztaty Translatorskie
8166Weles : literární revue / vydává Wendrynska Literárne-Estetická Spolecnost
8167Welt der Slaven / Sammelbände
8168Welt der Slaven : internationale Halbjahresschrift für Slavistik
8169Wendego bibljoteka klasykow polskich
8170West slavic contributions
8171Westostpassagen : slawistische Forschungen und Texte ; Literatur, Sprache, Kultur
8172Wewelbuch
8173Wiadomości literackie : tygodnik
8174Wiatrakí : almanach Bydgoskiej Grupy Poetyckiej
8175Wie lerne ich Tschechisch? : tschechische Fortbildungszeitschrift
8176Wiedza o kulturze
8177Wiek XIX : rocznik Towarzystwa Literackiego Imienia Adama Mickiewicza
8178Wiek XIX sto lat myśli Polskiej : życiorysy, streszczenia, wyjątki
8179Wiek XIX, Źródla
8180Wielcy ludzie : bibljoteka życiorysów