Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik

Schlagwortliste (als Tag Cloud)

abeceda ablativ abreviace abstrakta abstraktnost abstrakty Achmatovová, Anna Ackermann aus Böhmen Adam z Veleslavína, Daniel adaptace adaptace fonetické adaptace literární adaptace morfologické adaptace pravopisné adaptace slovotvorné adekvátnost adjektiva adjektiva posesivní adjektiva predikativní adjektiva relační adjektiva složená adjektiva verbální adjektiva vztahová adresát adverbia adverbiale adverbializace afázie afixy aforismy afrikanistika afrikánština afrikáty agens aglutinace agramatismus akcentuace akkadština akronyma aktanty aktionsart aktivum aktualizace aktuální členění větné akty ilokuční akty komunikační akty řečové akty mluvní akty perlokuční akustika akuzativ albanistika albánština alegorie algoritmy aliterace alofony alomorfy alternace alternace hláskové Altmann, Gabriel aluze amerikanismy amerikanistika amharština anafora anakolut analyzátory analyzátory morfologické analýzy analýzy akustické analýzy diskursu analýzy komunikační analýzy kontrastivní analýzy konverzační analýzy korpusové analýzy kritické analýzy kvantitativní analýzy řečové analýzy lexikální analýzy lingvistické analýzy lingvostylistické analýzy morfologické analýzy sémantické analýzy stylistické analýzy syntaktické analýzy textů analýzy textové anatomie Anderš, Josef anekdoty anglicismy angličtina angličtina americká angličtina australská angličtina britská angličtina jako jazyk cizí angličtina stará anglistika ankety anoikonyma anotace anotace korpusové anotace lingvistické anotace morfologické anotace syntaktické antepozice antika antonyma antonymie antropolingvistika antropologie antropologie kulturní antroponomastika antroponyma antroponymie aorist apabhramsa apelace apelativa apelativizace apokryfy apozice arabistika arabština aramejština arapažština archaismy archeologie architektura archivnictví archivy areál evropský areálovost areál středoevropský areály areály jazykové argot argotismy argumentace argumenty Aristoteles arménština artikulace asertivita asimilace asimilace jazyková asimilace znělosti asociace slovní asonance aspekt aspektologie aspirace astronomie asymetrie asyrština atlasy atlasy jazykové atribuce Augustin, sv. autentičnost autobiografie automatizace automobilismus autoreferáty autorství azbuka Babler, Otto František babylonština Bachtin, Michail Badeni, Kasimir Badeniho jazykové zákony bajky Balbín, Bohuslav Balhar, Jan balkanistika baltistika baltoslovanština bankovnictví bariéry jazykové bariéry komunikační Barnet, Vladimír baroko Bartoš, František Bartoš, Lubomír Bartoněk, Antonín barvy baskičtina Bauer, Jaroslav Bayerová, Naděžda Bečka, Josef Václav beletrie Bělič, Jaromír Bělič, Oldřich běloruština běloruština stará Benedikt z Nudožer, Vavřinec Benešovský, Matouš Beneš, Edvard bengálština berberština Bernolák, Anton Bezruč, Petr bible Bible kralická bibličtina bibliografie biblismy biblistika bigramy bilingvismus bilingvismus literární biliterárnost binominály biografie biografie jazykové biolingvistika biologie Březina, Otokar Blahoslav, Jan Blatný, Ivan Boháč, Zdeněk bohemika bohemismy bohemisté bohemistika Božan, Jan Josef Bolzano, Bernard Bondy, Egon bosenština botanika Bouška, Sigismund Ludvík Brabcová, Radoslava Brandner, Aleš breviáře Bridel, Bedřich Bridel, Fridrich brusy jazykové bulharistika bulharština bulharština stará byzantologie Čapek, Josef Čapek, Karel Čapek-Chod, Karel Matěj Carnap, Rudolf Carroll, Lewis čas čas budoucí čas gramatický čas minulý časopisy časopisy bulvární časopisy lingvistické časopisy pro ženy časopisy pro mládež časopisy ÚJČ časování čas přítomný čas relativní čas slovesný částice částice modální CD CD-ROM Čechov, Anton Pavlovič Čechová, Marie Čejka, Mirek čeština znaková čeština vídeňská čeština v zahraničí čeština ukrajinská čeština moravská čeština obecná čeština doby střední čeština čeština americká čeština banátská čeština barokní čeština humanistická čeština spisovná čeština stará čeština jako jazyk cizí čeština pro cizince Čelakovský, František Ladislav centrum Čep, Jan Čermák, František černá kronika Černínová z Harasova, Zuzana Černín z Chudenic, Humprecht Jan Černý, Adolf Černý, Jiří Černý, Václav certifikace Červenka, Miroslav Česal, Bedřich Český národní korpus cestopisy cestování cestovní ruch Chanovský, Albert charakterologie chat Chelčický, Petr chemie chetitština Chevallier, Gabriel Chloupek, Jan Chomsky, Noam choronyma chorvatština chování jazykové chování komunikační chování řečové chrématonyma Churchill, Winston S. chyby chyby jazykové Cicero, Marcus Tullius čínština číslo číslovky číslovky řadové citace čítanka citáty citoslovce členění členění větné členění větné aktuální člen neurčitý člen určitý členy členy rozvíjející členy větné Čmejrková, Světla čtenářství čtení Čtvrtek, Václav Cvetajeva, Marina cvičebnice cvičení Cvrček, Václav Cyril cyrilice dabing daktyl Daňhelka, Jiří Dalimil Damborský, Jiří daně Daneš, František dánština Dard, Frédéric databáze databáze lexikální dativ dativ posesivní dativ volný Davidová, Dana Davidson, Donald deadjektiva deagentizace debaty deflektivizace deformace jazykové deixe dějiny dějiny lingvistické práce dějiny lingvistiky Dejmek, Bohumír děj slovesný deklinace dekodéry dělení slov délka slovní délka věty deminuce deminutiva Deml, Jakub demokratizace jazyka demonstrativa dendronyma deníky denotace denotáty deonymizace deprefixace derivace deriváty Derrida, Jacques DESAM deskripce desubstantiva determinace determinátory determinovanost devalvace jazyka deverbativa diachronie diakritika dialektismy dialektologie dialekty dialogičnost dialogy dialogy institucionální dialogy mediální dialogy telefonické dialogy výukové diateze dichotomie didaktika difony diftongizace diftongy diglosie dikce diktáty diktáty televizní díla literární diplomacie disambiguace disambiguace morfologická disimilace diskursy diskursy akademické diskursy fatické diskursy mediální diskursy náboženské diskursy narativní diskursy odborné diskursy politické diskursy reklamní diskursy vědecké diskuse diskuse internetové divadlo důraz Dobrovský, Josef Dohalská, Marie dokonavost Dokulil, Miloš dokumenty Doležal, Pavel Doležel, Lubomír dopisy doplněk doprava Dorovský, Ivan Dostojevskij, Fjodor Michajlovič dotazníky dovednosti komunikační Drachovský, Jan drama dramata Drda, Jan drogy druhy slov duál dublety Dubský, Josef Dušková, Libuše Durych, Jaroslav dvojčleny dvojhlásky dvojznačnost Dvončová, Jana dysgrafie dyslexie dysortografie e-learning e-mail eblajština Eco, Umberto edice editory textové edukace egyptština egyptologie Eisner, Pavel ekolingvistika ekologie ekologie jazyková ekonomie ekonomie jazyková ekonomika ekvivalence ekvivalenty elamština elektronika elektrotechnika elipsa elize emoce emocionalita emotikony encyklopedie endonyma energetika enklitika epigrafika epigramy epika epistemologie epistolografie epiteta Erben, Karel Jaromír ergativ ergonyma Erhart, Adolf erotika Ertl, Václav eseje esperanto estetika estonština etika etiketa řečová etiopština etnicita etnika etnogeneze etnogeneze Slovanů etnografie etnolekty etnolingvistika etnologie etnometodologie etnonyma etologie etruština etruskologie etymologie etymologie lidová etymony eufemismy eufonie evaluace evangelia evropeismy Evropská unie exempla exonyma expletiva explicitnost expresiva expresivita faksimile faktory extralingvistické farmacie farmakologie fejetony feminina feminismus féničtina fenomenologie figury rétorické fikce fikční světy filatelie Filipec, Josef film filolog filologie filologie klasická filologie slovanská Filomates, Václav filozofie filozofie jazyka finance finština finougristika Firbas, Jan flexe Flídrová, Helena floskule fokalizátory folklór folklor folkloristika fonémy fonetika fonetika klinická fonetizace fonologie fonotaktika forma formalismus formalizace formanty formanty slovotvorné fraktály francouzština belgická francouzština francouzština americká francouzština kanadská fráze frazémy frazeografie frazeologie frazeologie historická frazeologismy frázování Frege, Gottlob frekvence frekvence slov frikativy fríština Frinta, Antonín Frizinské památky Fronek, Josef Fučík, Julius Fuks, Ladislav fulltext funkce funkce fatické funkce interlokuční funkce jazykové funkce komunikační funkce komunikativní funkce regulativní funkce syntaktické funkcionalismus funkčnost furlánština futurum fytonyma fyzika gaelština galicismy Garvin, Paul L. gastronomie Gebauer, Jan gender genealogie geneze textu genitiv genologie geografie geolingvistika germanismy germanisté germanistika germanizace Gerov, Najden gerundium gesta globalizace glosy glottodidaktika Goethe, Johann Wolfgang Gogol, Nikolaj Vasiljevič gótština grafématika grafémy grafika grafologie gramatičnost gramatika gramatika formální gramatika funkční gramatika generativní gramatika historická gramatika kognitivní gramatika konstrukční gramatikalizace gramatika procesuální gramatika transformační gramatika závislostní gramatografie grécismy Grepl, Miroslav Grice, Paul H. Grigorovičův parimejník Gruša, Jiří guaraní gymnázia Gzel, Petr hagiografie Hájek z Libočan, Václav Hajičová, Eva Hašek, Jaroslav Halas, František Haller, Jiří Hanka, Václav hantec hantýrka hapax legomena Hartlib, Samuel Hattala, Martin Hauptová, Zoe hausa Hausenblas, Karel Hausenblas, Ondřej Hauser, Přemysl hausština Havel, Václav Havlíček Borovský, Karel Havlová, Eva Havránek, Bohuslav hebraismy hebrejština biblická hebrejština Hečko, Blahoslav Heidegger, Martin Hendrich, Josef heraldika hermeneutika hesla hesla politická hesla slovníková hexametr hieroglyfy hindština hinduismus hispanismy hispanistika historie historie literární historiografie historismy Hjelmslev, Louis hříčky jazykové hříčky slovní Hladký, Josef hlaholice hlaholice charvátská hlaholismus český hlaholismus charvátský hlas hláskosloví hlásky hlásky slabikotvorné Hlaváček, Karel Hlavsa, Zdeněk Hodek, Břetislav hodnocení hodonyma Holan, Vladimír homiletika homilie homofonie homonyma homonymie honorifika Hora, Josef Horálek, Karel Horecký, Ján Horníček, Miroslav hornictví Hostovský, Egon hotely hovorovost Hoznauer, Miloš Hrabal, Bohumil hrady Hrbáček, Josef Hrozný, Bedřich hry jazykové hry počítačové hry středověké Hubáček, Jaroslav hudba Hübschmannová, Milena Hujer, Oldřich humanismus Humboldt, Wilhelm von humor humor jazykový Hus, Jan Husserl, Edmund hybridizace hydronyma hyperkorektnost hypertext hypokoristika hypotaxe i-kmeny IADA iberoamerikanistika identifikace identita identita etnická identita jazyková identita národní identita politická ideologie ideonyma idiolekty idiomatika idiomy ikonicita ikoničnost ikony ilokuce imigranti imperativ imperativnost imperfektiva imperfektiva sekundární imperfektum implicitnost indeterminace indexování indexy indexy retrográdní indičtina stará indikativ indoevropeistika indoevropeistika srovnávací indologie indonéština inference infinitiv informace informatika inovace instrumentál integrace integrace jazyková inteligence umělá intence intenzifikace interakce interakce sociální interdialekt interdialekty interdisciplinarita interference interjekce interlingue interlingvistika internacionalismy internacionalizace internet interpretace interpretace textu interpunkce intertext intertextovost intertextualita intervence interview interview narativní intonace inverze inzeráty íránistika ironie Isačenko, Aleksandr V. islandština italština italština stará iterativa Ivančev, Svetomir izoglosy jádro výpovědi Jagić, Vatroslav Jakobson, Roman jamb Janáček, Leoš Jančák, Pavel Jandyt, Václav Janota, Přemysl japanistika japonština jazyk jazyk akademický jazyk autorský jazyk básnický jazyk československý jazyk církevní jazyk emigrantů jazyk filozofie jazyk žen jazyk literatury jazyk mateřský jazyk médií jazyk mužů jazyk národní jazyk odboje jazyk odborný jazykolamy jazyk překladu jazyk poezie jazyk politiky jazyk práva jazyk prózy jazyk publicistiky jazyk reklamy jazyk totality jazyk vědy jazyk vyučovací jazyky jazyky africké jazyky afroasijské jazyky aglutinační jazyky altajské jazyky americké jazyky analytické jazyky anatolské jazyky asijské jazyky austronéské jazyky balkánské jazyky baltoslovanské jazyky baltské jazyky bantuské jazyky berberské jazyky čadské jazyky chetitsko-luvijské jazyky cizí jazyky drávidské jazyky eskymácké jazyky etiopské jazyky evropské jazyky flektivní jazyky formální jazyky germánské jazyky hamito-semitské jazyky hybridní jazyky indiánské jazyky indické jazyky indoárijské jazyky indoevropské jazyky indogermánské jazyky indoíránské jazyky informační jazyky íránské jazyky italické jazyky izolační jazyky izolované jazyky jednací jazyky jihoamerické jazyky jihoslovanské jazyky kavkazské jazyky keltské jazyky klasické jazyky kreolské jazyky kušitské jazyky mayské jazyky menšinové jazyky moderní jazyky mongolské jazyky národní jazyky neindoevropské jazyky nilsko-saharské jazyky nostratické jazyky oceánské jazyky ohrožené jazyky omotské jazyky orientální jazyky přirozené jazyky příbuzné jazyky polabské jazyky programovací jazyky románské jazyky selekční jazyky semitské jazyky severské jazyky slovanské jazyky spisovné jazyky subsaharské jazyky světa jazyky turecké jazyky ugrofinské jazyky úřední jazyky umělé jazyky uraloaltajské jazyky uralské jazyky východoslovanské jazyky vyhledávací jazyky vymřelé jazyky západoslovanské jazyky znakové Jedlička, Alois Jednota klasických filologů jednotky frazeologické jednotky lexikální jednotky měrné jednoznačnost Jelínek, Milan Jelínek, Stanislav Jeník z Bratřic, Jan jery jidiš Jiráček, Jiří Jirásek, Alois Jireček, Konstantin jména jména biblická jména činitelská jména cizí jména dějová jména domů jména doplňková jména hradů jména konatelská jména šlechtická jména letadel jména lodí jména místní jména mlýnů jména obchodní jména obyvatelská jména osobní jména pomístní jména postav jména rodná jména rybníků jména světců jména tvrzí jména ulic jména zeměpisná jména zvířat Joyce, James Jungmann, Josef jurislingvistika juxtapozice kadence Kafka, Franz kašubština kalambúry kalendáře kaligrafie Kalista, Zdeněk kalky kancionály Kant, Immanuel Karadžić, Vuk Karadžič, Vuk Karel IV. Karlík, Petr kartografie kastilština katalogy kategorie mluvnické kategorie sémantické kauzalita kazaština kázání Kellner, Adolf keltština kinezika Křesadlo, Jan Klaret klasifikace Klatovský, Ondřej Klaus, Václav Kleklar, Jan klišé Klíma, Ivan Klimeš, Lumír klitika kmen Knappová, Miloslava knihovnictví knihtisk knihy městské knihy smolné knihy soudní knihy úřední Knittlová, Dagmar Knop, Alois Kocourek, Rostislav kodexy kodifikace kodikologie kódování kódy kódy jazykové koherence koheze Kohout, Pavel koiné koktavost Kořínek, Josef Miloslav kořen Kořínek, Jan Kořenský, Jan Kolář, Jiří koledy kolísání Kollár, Ján Kollár, Jan kolokabilita kolokace Komárek, Miroslav komeniologie Komenský, Jan Amos komentáře komika komika jazyková komiks komparatistika komparativ kompetence jazykové kompetence komunikační kompetence sociokulturní kompozice kompozita kompozita hybridní komunikace komunikace církevní komunikace člověk-počítač komunikace člověk-stroj komunikace elektronická komunikace fatická komunikace firemní komunikace institucionální komunikace interkulturní komunikace internetová komunikace interpersonální komunikace jazyková komunikace lékař-pacient komunikace literární komunikace masová komunikace mediální komunikace mezikulturní komunikace mluvená komunikace multietnická komunikace nejazyková komunikace neslyšících komunikace neverbální komunikace obchodní komunikace odborná komunikace pedagogická komunikace písemná komunikace počítačová komunikace pracovní komunikace psaná komunikace vědecká komunikáty koncepce konceptualizace koncovky koncovky pádové kondenzace kondicionál Konečný, Matouš konektory konference konflikty jazykové kongruence Koniáš, Antonín konjugace konjunkce konjunktiv konkluziv konkordance konkrétnost konkurence konotace konsonantismus konsonanty Konstanc, Jiří Konstantin konstituenty konstrukce akuzativu s infinitivem konstrukce existenciální konstrukce infinitivní konstrukce neprojektivní konstrukce participiální konstrukce pasivní konstrukce předložkové konstrukce posesivní konstrukce slovesné konstrukce syntaktické konstrukce větné konstrukty kontakty kontakty jazykové kontaminace kontatky jazykové kontext kontrakce konvence konvergence konverzace konverze koordinace Kopeckij, Leontij Vasiljevič Kopecký, Milan Kopečný, František Kopitar, Jernej koreference korejština korektnost korektnost politická korektory korektury korelace korespondence korespondence firemní korespondence obchodní korpusy korpusy jazykové korpusy lingvistické korpusy národní korpusy paralelní korpusy počítačové korpusy synchronní korpusy textové korpusy závislostní Kosmas kosmonyma koutky jazykové KPČJ Král, Josef Králík, Oldřich Kratochvil, Jiří Kraus, Jiří Krčmová, Marie kreativita kreolizace kreolština kriminalistika Kripke, S. A. kritika kritika literární kritika textová kroatistika kroniky Kuba, Ludvík Kubátová, Marie Kučera, Henry Kuchař, Jaroslav Kudělka, Milan kultivace jazyka kultura kultura jazyková kulturologie Kundera, Milan kursy jazykové Kurz, Josef kvantifikace kvantifikátory kvantita kvantita vokalická Kyas, Vladimír Kyjevské listy Žaža, Stanislav švédština školy mateřské španělština školy letní školy školy jazykové školy základní školy lingvistické školy vysoké španělština kolumbijská školství španělština paraguayská španělština mexická španělština americká školy střední školy zvláštní šlechta šva Šteyer, Matěj Václav Šafařík, Pavel Josef Šabršula, Jan Šalda, František Xaver Šembera, Alois Vojtěch Šiktanc, Karel řečtina stará řečtina starověká řečtina byzantská řečtina mykénská řečtina novozákonní řečtina nová Šimandl, Josef Šimek, Maximilián Václav žaltáře Šrámek, Rudolf Štroblová, Jana Štícha, František Štúr, Ĺudovít Šrámek, Fráňa Šmilauer, Vladimír Šimečková, Alena Šimáček, Matěj Anastazia Škvorecký, Josef Šlosar, Dušan Šukšin, Vasilij žádosti řeč polopřímá řeč nepřímá řeč jevištní žargon řeč postav řeč přímá řeč znaková řeč vnitřní řeč těla řeč syntetická řečtina řeč dětská žurnalistika životopisy životnost železnice Łysohorský, Óndra žánry řemesla řeč Řeháček, Luboš žánry literární lakuny laština Lamprecht, Arnošt Langer, František language management language planning langue latina latina starověká latina středověká latinismy latinka Leech, Geoffrey legendy legendy svatováclavské Lehár, Jan lékařství lékaři Leška, Oldřich lemmata lemmatizace lesnictví Levý, Jiří lexémy lexikalizace lexikografie lexikografie diachronní lexikografie historická lexikografie komputační lexikografie počítačová lexikologie lexikon lexikostatistika libreto likvidy lingua franca lingvisté lingvistika lingvistika algebraická lingvistika aplikovaná lingvistika areálová lingvistika diachronní lingvistika feministická lingvistika forenzní lingvistika formální lingvistika funkční lingvistika genderová lingvistika gerontologická lingvistika historická lingvistika institucionální lingvistika kognitivní lingvistika komputační lingvistika konfrontační lingvistika kontrastivní lingvistika korpusová lingvistika kulturní lingvistika kvantitativní lingvistika marxistická lingvistika matematická lingvistika naivní lingvistika obecná lingvistika počítačová lingvistika srovnávací lingvistika strojová lingvistika strukturní lingvistika synchronní lingvistika textová lingvodidaktika lingvoreálie Linhartová, Věra listiny literáronyma literatura literatura česká literatura pro děti literatura pro mládež literatura středověká litevština liturgie Loderecker, Petr logika logika transparentní intenzionální logika výroková logonyma logopedie lokál lokalizace Lomnický z Budče, Šimon Lopatka, Jan Lotko, Edvard lotyština Loucká, Pavla Ludvíkovský, Jaroslav Luther, Martin Lutterer, Ivan lyrika lyrika středověká Macek, Josef Mácha, Karel Hynek Machek, Václav Macourek, Miloš Macurová, Alena maďarština majority Majtánová, Marie makaronismy makedonština malapropismy Malíř, František management management jazykový manipulace mapy jazykové Mareš, František Václav marketing marrismus Martincová, Olga Martínková, Dana Marvan, Jiří Marysko, Karel Masařík, Zdeněk Masaryk, Tomáš Garrigue maskulina maskulina generická maskulinum generické Masník, Tobiáš matematika materiály materiály dialektologické Materna, Pavel Mathesius, Bohumil Mathesius, Vilém matriky média média elektronická média masová medievalistika Měšťan, Antonín Melantrich z Aventina, Jiří melodie memoáry menšiny jazykové menšiny etnické menšiny menšiny národnostní metafora metafory metajazyk metařeč metatext meteorologie Metoděj metodika metodologie metody metody komunikační metody komunikativní metody statistické metonymie metrika metrum mezery lexikální Michálek, Emanuel Michna z Otradovic, Adam Mickiewicz, Adam Miklošič, Fran Miko, František mikrojazyky míšení kódů mimesis mimika mince mineje mineralogie minority míry misály místopis historický Mistrík, Jozef mlčení mluva mluva běžná mluva brněnská mluva lidová mluva městská mluva mládeže mluva nezávadná mluva profesní mluva reemigrantů mluvčí mluvenost mluvnice mluvnice historická mlýny modalita modelování modelování řeči modely jazykové modely řečové modlitby moduly kontrolní modus mokilko možné světy mondegreeny mongolština monoftongizace monology moravismy moravština morfematika morfémy morfologie morfologie formální morfonémy morfonologie morfosyntax morfy Morgenstern, Christian motivace Mrázek, Roman Mukařovský, Jan multietnicita multikulturalita multilingvismus multimédia multiverbizace Murko, Matija muzikologie myšlení myslivost mytologie mýty n-kmeny Nabokov, Vladimir náboženství nadávky nahuatl nářečí česká nářečí východomoravská nářečí německá nářečí podkrkonošské nářečí polská nářečí moravská nářečí lašská nářečí jihočeská nářečí latgalské nářečí romská nářečí severomoravská nářečí středočeská nářečí těšínské nářečí středomoravská nářečí slovenská nářečí severovýchodočeská nářečí slezská nářečí jihozápadočeská nářečí jihomoravská nářečí valašské nářečí chodské nářečí nářečí východočeská nářečí západočeská nářečí doudlebské Naše řeč nářečí horská nářečí hlučínské nářečí horňácké nářečí hanácká nápisy nápisy náhrobní narace narativ narativita narativnost naratologie národnost národnosti národopis národy návody nazály názvosloví názvy názvy barev názvy geografické názvy hub názvy jídel názvy lidové názvy literární názvy měsíců názvy osob názvy peněz názvy pevností názvy podniků názvy profesí názvy rodinných příslušníků názvy států nederlandistika nedeterminovanost nedokonavost negace negociace Nejedlý, Jan Nejedlý, Vojtěch neživotnost němčina němčina horní nová němčina horní raná němčina kancelářská němčina švýcarská němčina rakouská němčina raná horní němčina stará Němcová, Božena Němec, Igor neografie neologie neologismy neosémantismy Nepil, František nepřeložitelnost Neruda, Jan neslyšící nespisovnost netspeak neurčitost neurolingvistika Neustupný, Jiří V. neutra neutralizace newspeak Nezval, Vítězslav nicky Nitsch, Daniel nivelizace nizozemština nomina agentis nominace nominalizace nominativ nominativ jmenovací nordistika norština normy normy jazykové normy komunikační normy právní normy stylistické normy stylové normy výslovnostní Nosek, Jiří notace Novák, Arne Novák, Ĺudovít Novák, Pavel Nováková, Julie noviny novořeč obchod obrana jazyka obrany obraz světa jazykový obrození národní obsah obscénismy ochrana jazyka odbory odezírání odívání odkazování odpovědi odstavec odvozování ogranizace lingvistické práce ohnisko ohrožení jazyka oikonyma okazionalismy okcitánština Olbracht, Ivan Oliva, Karel st. Olivová-Nezbedová, Libuše olympiády omluvy Ondrejovič, Slavomír onikání onomastika onomastika literární onomatopoie onomaziologie ontogeneze ontologie onymie opakování opera opozita optativ Optát z Telče, Beneš organizace organizace lingvistické práce orientalistika orientátory Orłoś, Teresa Zofia ornitologie oronyma Orten, Jiří ortoepie ortofonie ortografie osady zaniklé Osers, Ewald osetština oslovení osnovy osoba ostrovy jazykové osvojování jazyka otázky otázky doplňovací otázky řečnické otázky zjišťovací Ouředník, Patrik Ovidius Naso, Publius pacienti Pacnerová, Ludmila pády pády předložkové Paňkevyč, Ivan Palacký, František Palát, Augustin palatalizace paleografie paleoslovenismy paleoslovenistika památky českohlaholské památky charvátskohlaholské památky hlaholské památky literární památky písemné památky staročeské památky staroslověnské památníky paměti Panevová, Jarmila panglottie Paprocký z Hlohol, Bartoloměj papyrologie paradigma paradigmatika parafráze Páral, Vladimír paralingvistika parataxe paremiografie paremiologie parenteze parimejníky parodie parole paronyma participanty participia pasionály pasivum Pasternak, Boris Pastrnek, František Páta, Josef Patočka, Jan patologie jazykové patrocinia pauzy Pavel, Ota pečetě pedagogika pedolingvistika Peirce, Charles Sanders pejorativa Pekař, Josef Pešina z Čechorodu, Tomáš Jan Pelcl, František Martin percepce percepce řeči Peregrin, Jaroslav perfektiva perfektum periferie perifráze periodika perština personifikace perspektiva větná perspektiva větná funkční persvaze Petrů, Eduard Philonomus Benešovský, Matouš pidžiny piktogramy pinyin písmena velká písmo písmo klínové písmo novogotické písmo obrázkové písmo středověké písně písně duchovní písně kramářské písně lidové Pitr, Josef Bonaventura překlady odborné překlady počítačové překlady literární překlady básnické překladatelé překlady překlady strojové překlady umělecké přeslechnutí přesvědčování překladatelství přepínání kódů překládání přeložitelnost přezdívky předmět předložky nevlastní předložky sekundární předložky víceslovné předložky předklonky přechodníky přechylování přirovnání přednes umělecký přehledy přehlásky předpověď počasí předpony odlučitelné přednášky předpony překlad příklonky přízvuk slovní přízvuk větný přízvuk příznakovost stylová příznakovost příčestí příčestí minulé původ příčestí trpné původ jazyka původ jazyků přídomek přívlastek shodný původ slov příslovce přísloví příručky příjmení přívlastek neshodný příspěvky porovnávací příjmí přívlastek přísudek přísudek jmenný plánování jazykové Platon pleonasmus Pleskalová, Jana plotňáčtina plotna plurál plurál autorský počítače podmět podnikání Poe, Edgar Alan poetika poetismus poetizace poezie poezie česká poezie experimentální poezie lidová pohádky Pohl, Jan Václav pojišťovnictví pojmenování pojmenování obrazná pojmenování víceslovná pojmy pojmy syntaktické pořekadla polabština Poláček, Karel Poldauf, Ivan polemiky pole sémantické policie politika politika jazyková politologie Polívka, Jiří polština polština stará polonismy polonistika polylexie polylogy polysémie Pomorska, Krystyna popis popis funkční generativní popularizace poradny jazykové porejonyma porozumění porozumění řeči porozumění textu portugalština brazilská portugalština poruchy komunikace poruchy řeči poruchy učení posesiva posesivita posesivnost poslech postfixy postily postmodernismus postoje hodnotící postoj k jazyku postpozice poststrukturalismus posuny významové potravinářství povědomí jazykové Povejšil, Jaromír pověsti pozdravy práce bakalářské práce diplomové práce disertační práce habilitační práce písemné práce rigorózní práce seminární práce studentské pragmatika pragmatonyma Prague Dependency Treebank praindoevropština prajazyk Pražský lingvistický kroužek Pražský, František Pražský závislostní korpus prameny prameny písemné prameny textové pranostiky Prasek, Vincenc praslovanština pravda pravděpodobnost pravdivost pravidla pravidla pravopisu právo právo jazykové pravopis pravopis diakritický pravopis spřežkový právo pracovní pravoslaví pravost pravost rukopisů praxe pojmenovávací precedentnost predikace predikát predikativa predikativnost predikátory prefixace prefixoidy prefixy prejotace prepozice preskripce Presl, Jan Svatopluk presupozice préteritum pretext prézens průvodce průmysl Průšek, Jaroslav Procházková, Lenka produkce řeči produktivita produktivnost profesionalismy Profous, Antonín programování programy programy jazykové programy počítačové programy výukové projektivnost projekty projevy projevy jazykové projevy mluvené projevy psané projevy veřejné promluva promluvy promluvy duchovní pronominalizace propaganda propozice propria proprializace prosby prostředky rétorické prostředky spojovací prostředky stylistické prostředky neverbální prostředky kontaktové prostředky jazykové prostředky stylové prostředky lexikální prostředky nejazykové prostředky grafické prostředí životní prostředky syntaktické prostředky zvukové prostředky výrazové prostor protetické v- proteze próza próza česká prozódie prozopografie pruština pruština stará prvotisky psaní psaní tvůrčí psanost pseudonymy psycholingvistika psychologie psychologie osobnosti publicistika publicistika bulvární publicistika sportovní Puchmajer, Antonín Jaroslav Puškin, Alexandr Sergejevič punština purismus Purkyně, Jan Evangelista Purm, Radko Putnam, Hilary Quine, Willard Van Orman Quintilianus, Marcus Fabius Racková, Marie radixoidy Rasputin, Valentin ráz rčení reálie realizace recenze recepce reciprocita redakce redakce česká redakce charvátská redakce chorvatská redakce makedonská redakce srbská redundance reduplikace reference reflexiva reflexivita reformy reformy jazykové reformy pravopisné regesta regionalismus regionalismy regiony Rejmánková, Ludmila rejstříky Rejzek, Jiří rekce reklama rekonstrukce réma rematizátory renesance repliky reportáž reprodukce řeči rétorika Rettigová, Magdalena Dobromila revitalizace Reynek, Bohuslav Richterek, Oldřich Richterová, Sylvie různost jazyková rod rod gramatický rodopis rod slovesný role komunikační romanisté romanistika romantismus romistika romština slovenská romština Romportl, Milan Rosa, Václav Jan roviny jazykové rozbory rozbory jazykové rozbory stylistické rozbory syntaktické rozbory větné rozhlas rozhovory rozpoznání řeči Rukopis královédvorský rukopisy Rukopis zelenohorský ruština ruština obchodní ruština stará ruština jako cizí jazyk ruly berní rumunistika rumunština runy rusínština Rusínová, Zdenka rusismy rusistika Russell, Bertrand rustistika Ryba, Bohumil rybářství rým rytmus rytmus řeči Salzmann, Zdeněk samizdat sámština samohlásky sanskrt satira Saussure, Ferdinand de sborníky sborníky jubilejní sborníky lingvistické Schleicher, August schopnosti vyjadřovací sdružení jazykovědná Sedláček, Bohumil segmentace segmentace textu segmenty segmenty řeči Seifert, Jaroslav sémantika sémantika kognitivní sémantika lexikální sémantizace sématika sémaziologie sémiologie sémiotika sexismus sexuologie sfragistika Sgall, Petr Shakespeare, William shoda Siatkowski, Janusz Sienkiewicz, Henryk signály řeči Sinajský žaltář singulár sinologie sítě dialogické situace jazyková situace komunikační sjezdy sjezdy slavistické sjezdy slovanské Skácel, Jan Skála, Emil Skalička, Vladimír Skaryna, Francisko skloňování skripta VŠ skupiny etnické skupiny jazykové Skutil, Jan slabikáře slabiky Sládek, Josef Václav slang slang církevní slang hudební slangismy slang kriminální slang žákovský slang železničářský slang pivovarský slang počítačový slang profesní slang rybářský slang sklářský slang sportovní slang studentský slang vězeňský slang vojenský slang vorařský slavismy slavisté slavistika slogany sloh složky neverbální složky verbální slova slova hybridní slovakismy slovakistika slova módní slovanština církevní Slovanský ústav slova okřídlená slova přejatá slova složená slova vycpávková slova vyjmenovaná slova zkratková slova zrádná slovenistika slovenština slovesa slovesa fázová slovesa frázová slovesa modální slovesa pohybu slovesa pomocná slovesa reflexivní slovesa smyslového vnímání slovesa sponová slovesa tranzitivní slovesa zvratná slovesnost lidová slovinština slovníky slovníky autorské slovníky biografické slovníky diachronní slovníky elektronické slovníky etymologické slovníky frekvenční slovníky jednojazyčné slovníky obrázkové slovníky retrográdní slovníky spisovatelů slovníky valenční slovníky vícejazyčné slovníky výkladové Slovo o pluku Igorově slovosled slovosled povrchový slovosled volný Smrčková, Jiřina SMS sociolektismy sociolekty sociolingvistika sociologie software somatismy sonety songhajština sorabistika současnost soudnictví souhlásky souhlásky obojetné soupisy sousloví soustavy psací souvětí souvětí příčinná souvětí přípustková souvětí podřadné souvětí podřadná souvětí souřadná Spal, Jaromír spisovatelé spisovnost spřežky spojení slovní spojení ustálená spojení verbonominální spojky spojky odporovací spojky podřadící spojovník spolky spona sport správa veřejná správnost jazyková Spunar, Pavel srbština lužická horní srbština lužická dolní srbština stará srbština lužická srbština srbocharvátština srozumitelnost Stašek, Antal Stalin, J. V. standardizace Stanislav, Ján starožitnosti slovanské staroslověnština statistika stavba větná stavebnictví Stavinohová, Zdeňka stereotypy stereotypy etnické Stich, Alexandr střídání kódů středověk Straka, Georges (Jiří) strategie strategie komunikační strategie textové strategie zdvořilostní stratifikace Strindberg, August strukturace strukturalismus struktura textu struktury gramatické struktury sémantické struktury syntaktické struktury textové struktury větné studie studie lingvistické studie porovnávací studie srovnávací studium stupňování Styblík, Vlastimil styl styl administrativní styl autorský styl epistolární styl esejistický styl hovorový styl individuální stylistika stylistika funkční stylizace styl konverzační styl ženský styl řečnický styl náboženský styl odborný styl překladu styl právní styl publicistický styl rétorický styl umělecký styl věcný styl vědecký styly styly funkční styly věkové subjunktiv subordinace substantiva substantiva dějová substantiva verbální substantivizace Suchý, Jiří sufixace sufixoidy sufixy sumerština superlativ svahilština svazy jazykové Svěrák, Zdeněk světy fikční Svoboda, Aleš sylaby symbolismus symboly synchronie synkretismus synonyma synonymie syntagma syntagmatika syntax syntax analytická syntax funkční syntax generativní syntax nadvětná syntax textová syntax valenční syntax závislostní syntetizátory syntéza difonová syntéza řeči syrština systémy informační systémy jazykové systémy onymické systémy znakové tabu tádžičtina tagování taktiky řečové takty přízvukové tamilština Tárnyiková, Jarmila tatarština tautologie taxonomie technika technika výpočetní techniky mluvní tektogramatika tektonika Těšínsko Těšitelová, Marie telekomunikace televize teličnost téma tempo tempo řeči tempo mluvní temporalita tendence vývojové teologie teonyma teorie teorie fikčních světů teorie interpretace teorie jazykové kultury teorie komunikace teorie komunikační teorie lingvistické teorie literární teorie literatury teorie překladu teorie pojmu teorie sémantické teorie stylu teorie textové teorie tlumočení teorie valenční teorie valenční modifikovaná teorie verše teorie vyprávění teorie vyučování teorie významu teorie znaku terminografie terminologie terminologie sociální terminologizace termíny těsnopis testamenty testování testy testy jazykové text text literární textologie textovost textualita texty texty administrativní texty básnické texty biblické texty epistolární texty filozofické texty historické texty informativní texty kanonické texty klínopisné texty lékařské texty literární texty liturgické texty náboženské texty nářeční texty narativní texty odborné texty písňové texty právní texty publicistické texty reklamní texty staročeské texty staroslověnské texty turecké texty umělecké texty vědecké tezaury theatra tibetština Tichý, Pavel tisk tisky tisky staré titulky titulky novinové tituly tituly akademické Tkadlčík, Vojtěch Tkadleček třídy sémantické třídy slovesné Tláskal, Jaromír tlumočení tlumočení konsekutivní tlumočení simultánní tlumočnictví tocharština Tolstoj, Lev Nikolajevič Tomsa, František Jan Topinka, Miloslav Topol, Jáchym topolexémy toponomastika toponyma toponymie toponymie biblická traktáty transfer transkripce transkripce fonetická translatologie transliterace transpozice Trávníček, František Trnka, Bohumil trochej tropy Trost, Pavel Trubeckoj, Nikolaj Sergejevič turečtina turismus turkologie tvarosloví tvary slovesné tvoření slov tvořivost jazyková tvrze tykání Tyl, Josef Kajetán typografie typologie typy sémantické typy slovotvorné Tyrš, Miroslav učebnice učení účetnictví ugaritština ugrofinistika Uhlířová, Ludmila ÚJČ ukrajinistika ukrajinština Uličný, Oldřich umění výtvarné unifikace univerbizace univerzálie univerzálie jazykové Univerzita Karlova univerzity úpravy jazykové urbáře Urban, Zdeněk Urbánková, Emma urbanonyma určení příslovečná určenost urdština úseky promluvové úsloví útvary slohové uvozovky území smíšená úzus úzus jazykový Vachek, Josef Vaculík, Ludvík vady řeči vágnost Vajs, Josef Vašica, Josef Vaňorný, Otmar Vážný, Václav Valdrová, Jana valence Vančura, Vladislav variantnost varianty variety variety jazykové vazby vazby infinitivní vazby předložkové vazby slovesné Večerka, Radoslav věda věda informační věda literární vědy přírodní vědy společenské Vejmluva, Václav veláry Velká Morava velština verba dicendi verbonominalizace Vergilius Maro, Publius verš verš přízvučný verš sylabický verš volný versologie Veselý, Josef věta věta jednoduchá věta vedlejší věty bezpodmětné věty dvojčlenné věty infinitivní věty jednočlenné věty oznamovací věty příslovečné věty přací věty podmětné věty podmínkové věty rozkazovací věty tázací věty uvozovací věty vedlejší vztažné věty vedlejší vícejazyčnost víceznačnost vid video videokymografie Vidmanová, Anežka vid slovesný vietnamština Viewegh, Michal Vilém Mathesius Centre Vintr, Josef vlámština Vlasák, Václav vlivy jazykové Vočadlo, Otakar Vodička, Felix vojenství vokabuláře vokalismus vokalizace vokály vokativ Vondrák, Václav Voskovec, Jiří Vrančić, Faust Vrchlický, Jaroslav vtipy vulgarismy vulgarizace Vybíral, Petr Vychodilová, Zdeňka výchova výchova jazyková výchova komunikační výchova mediální výchova slohová vydání kritická vyhledávání vyjednávání vykání výpověď vypravěč vyprávění vypravování výrazy číselné výrazy nezávadné výrazy odkazovací výrazy spojovací výroky Vysloužilová, Eva výslovnost výslovnost spisovná výstavba kompoziční výstavba syntaktická výstavba tematická výstavba textová výstavba textu výstřižky vyučování vyučování češtině vyučování cizím jazykům vyučování jazykové vyučování ruštině vývoj vývoj jazyka výzkum výzkumy význam význam lexikální význam pozměněný význam slov výzvy vzdělávání vzorce textové vzorce větné vzory vzory řečové vzory mluvní vzpomínky vztah k jazyku vztahy prostorové vztahy syntaktické Waldt, Ondřej František Jakub de Weingart, Miloš Werich, Jan Wittgenstein, Ludwig Wollman, Frank Wollman, Slavomír www WWW Zábrana, Jan Zahradníček, Jan zahradnictví zájmena zájmena deiktická zájmena neurčitá zájmena osobní zájmena přivlastňovací zájmena reflexivní zájmena ukazovací zájmena vztažná zájmena záporná zájmena zvratná zaklínadla zákon Menzerathův-Altmannův zákon Wackernagelův zákony zákony jazykové Zaorálek, Jaroslav zápor záporky zásoba slovní zastarávání Zatočil, Leopold z Chlumce, Bartoloměj z Drážďan, Mikuláš zdrobněliny zdvořilost ze Štítného, Tomáš zemědělství zeměpis jazykový ze Stříbra, Jakoubek zeugma Zeyer, Julius Zgusta, Ladislav Zimek, Rudolf z Janova, Matěj zkoušky maturitní zkoušky zkoušky jazykové zkoušky přijímací zkracování zkratky zkratky iniciálové Zlobický, Josef Valentin změny gramatické změny hláskové změny jazykové změny sémantické značkování značkování morfologické značky znak znaky znaky ikonické znaky jazykové znaky lingvistické znalosti jazykové znaménka interpunkční znělost zooapelativa zoolingvistika zoologie zoonyma zpěv zpěvníky způsob slovesný způsob slovesného děje z Prachatic, Křišťan zpracování řeči zpracování počítačové zpravodajství zprávy zprávy technické zprávy textové Zubatý, Josef