Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 4345 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

61Príslovia a porekadlá
Holuby, Ľ. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 1, 12
62Narodnie piesne slovenské
Holuby, Ľ. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha. 1900 IX 2, 136—137
63Príslovia a porekadlá. (Z Modry a okolia)
Hlaváč, M. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 6, 98—101
64Príslovia а porekadlá
Hałasa, A. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 5, 74—75
65Hry našich detí
Vršatsky - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin V 2, 179—186
66Povery v Terchovej
Vojtek, M. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 6, 96—98
67Chlieb u Horákov. Národopisná črta
Tajovský - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 2, 22—23
68Aký je ten druhý svet? (Črta z tajovských povier)
Tajovský - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 1, 7-8
69Zariekanie
Štefánik, I. B. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin XX 3, 441
70Słowacy
Srabski, S. - Przegląd Tygodniowy. Red. wyd. A. Wisticki. Warszawa 1900. № 10 ~ 1—95

Príslovia a porekadlá

Narodnie piesne slovenské

Príslovia a porekadlá. (Z Modry a okolia)

Príslovia а porekadlá

Hry našich detí

Povery v Terchovej

Chlieb u Horákov. Národopisná črta

Aký je ten druhý svet? (Črta z tajovských povier)

Zariekanie

Słowacy