Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 4345 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

51Poznámky pre pp. sberatelóv prísloví atď
Záturecký, A. P. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 5, 69—71
52Porekadlá a úslovia. Vnove usbieral
Záturecký, A. P. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 3, 35—37
53Príslovia, porekadlá a úslovia. Z novej sbierky Ľ. V. Riznera usporiadal
Z. A. P. - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin V 2, 162— 178
54Georgii Ribay Sexcenta et octo Adagia slavica
Z. - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin V 1, 3—25
55Miestne háje a skazky. (Pokračovanie)
Reuss, Z. A. - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin V 2, 133—151
56Z národných piesní
Polerecká, E. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin XX 7, 344—346
57Národné piesne. Z okolia Liptovského sv. Mikuláša. (Slovensky jazyk, živá starina)
Podtatranský, G. U. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin XX 9, 10, 433—434; 495—496
58Zvláštnejšie príslovia a porekadlá z Hor. Bziniec. (Nitrianska stolica) (slovensky jazyk, živá starina)
Podjavorinská, L. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin XX n, 540— 542
59Triprádky. Slovenská poviestka, jak ju na Hnilcu rozpravjajů
Kovalčík, I. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin XX 8, 393—397
60Ukázka «písniček» slováckych složených r. 1896
Klvaňа, I. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha. 1900 IX 3, 215—216

Poznámky pre pp. sberatelóv prísloví atď

Porekadlá a úslovia. Vnove usbieral

Príslovia, porekadlá a úslovia. Z novej sbierky Ľ. V. Riznera usporiadal

Georgii Ribay Sexcenta et octo Adagia slavica

Miestne háje a skazky. (Pokračovanie)

Z národných piesní

Národné piesne. Z okolia Liptovského sv. Mikuláša. (Slovensky jazyk, živá starina)

Zvláštnejšie príslovia a porekadlá z Hor. Bziniec. (Nitrianska stolica) (slovensky jazyk, živá starina)

Triprádky. Slovenská poviestka, jak ju na Hnilcu rozpravjajů

Ukázka «písniček» slováckych složených r. 1896