Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 4345 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

41Kremnické školstvo. Príspevky k dejinám osvety na Slovensku. (Pokračovanie a dokončenie)
Křižko, P. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin XX 1, 5—11, 14-21; 222—230; 276—289; 331—343; 365—377; 418—432; 479—488; 527—530
42Svätý Ondrej
Klimo, A. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 1, 3—4
43Peniaze Petra Pokyho
Kianička, S. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 4, 52—53
44Niečo o vzniku a vyvinu peňažníctva slovenského
Houdek, F. - Hlas. Mesačník pre literatúru, politiku a otázku sociálnu 1900. II 7, 254—262
45Miestopisné úryvky z Genera. III. Murán a hrad Murári. IV. Údolie gemerského Turca
Botto, I. - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin V 1, 2, 47—54; 152—161
46Rozpomienky (1866—1885) (Dokončenie)
В—у, А. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin XX 5, 244—247
47Archív
Sborník Musealnej spoločnosti. Martin V 1, 2,93—96; 187—191
48Slovenska prísloví, porekadla a úsloví
Záturecký, A. P. - V Praze 1897, VI+389+1
49Sbierajme!
Záturecký, A. P. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 2, 25
50Príslovia
Záturecký, A. P. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 2, 25—27

Kremnické školstvo. Príspevky k dejinám osvety na Slovensku. (Pokračovanie a dokončenie)

Svätý Ondrej

Peniaze Petra Pokyho

Niečo o vzniku a vyvinu peňažníctva slovenského

Miestopisné úryvky z Genera. III. Murán a hrad Murári. IV. Údolie gemerského Turca

Rozpomienky (1866—1885) (Dokončenie)

Archív

Slovenska prísloví, porekadla a úsloví

Sbierajme!

Príslovia