slavistik-portal

Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 3997 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

41Ľudové zvyky a povery v Jamniku
Klimo A. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 2, 29
42Chválenie a pálenie Jána v Liptovskom Jamniku
Klimo A. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 5, 73—74
43Úryvky z národohospodárskych pomerov na Slovensku (pokračovanie)
Hrušowský, I. - Hlas. Mesačník pre literatúru, politiku a otázku sociálnu 1900. II 7, 8, 9, 10, 241—245; 273—276; 305—309; 337—341
44«Rozmlúvání mládence se smrtí». Z cechmistrovských pohrabných «viršov a reči» v Trenčiansku
Holuby, I. L. - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin V 1, 89—92
45Povery ľudu. (Z Trenčianska)
Hlaváč, S. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 3, 4, 38—39; 56
46Zkušenosti o keramice slovensko-uherské
Fiala, A. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha. 1900 IX 5,325— 333
47Vianoce (slovenský jazyk, živá starina)
В—у, А. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin XX 1, 38—40
48Povery ľudu. Zvolensko-tekovské
В—у, А. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 1, 8—9
49Ľudové stavby slovenské а valašské
Blaho, P. - Hlas. Mesačník pre literatúru, politiku a otázku sociálnu 1900. III 5, 129—132
50Słowacy, ich życie і literatura
Zawiliński - Рец. A. Černý. Nar. Sb. VI 1—2, 191—192