Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 4345 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

31Starobylý nápis ritnanský
Sasinek, F. - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin V 1, 63-66
32O predhistorických Oltárno
S. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 1, 1—3
33Klenovské Oltárno
S. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 2, 17—21
34Karnerovské jaský
S. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 5, 6, 72—73; 95—96
35Ešte slovo o klenovskom Oltárnom
R. Ľ. A. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 3, 33—34
36Predhistorická osada pri Šenkviciach
P. Z. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 3, 40
37O predhistorických tkáčskych závažiach
Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 3, 39—40
38Oblík
Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 4, 5, 53-54; 67—69
39Prosba obcí Zohoru, Gajaru a Malých Levár k Stefanovi Bočkajovi za ochranu (1605)
Menčik, F. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 4, 54—55
40Pukanec a jeho chotár. Topografický príspevok
Kupčok, S. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 5, 6, 65—67; 89—92

Starobylý nápis ritnanský

O predhistorických Oltárno

Klenovské Oltárno

Karnerovské jaský

Ešte slovo o klenovskom Oltárnom

Predhistorická osada pri Šenkviciach

O predhistorických tkáčskych závažiach

Oblík

Prosba obcí Zohoru, Gajaru a Malých Levár k Stefanovi Bočkajovi za ochranu (1605)

Pukanec a jeho chotár. Topografický príspevok