Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 4345 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

21(Pismo)
Baudouin de Courtenay - Cvetje z vertov sv. Frančiška. Časopis za verno katoliško ljudstvo, zlashi za ude tretjega reda sv. Frančiška, izd. G. St. Škrabec. Gorica. XVII 12
22Sull appartenenza linguistica ed etnografka degli Slavi del Friuli
Baudouin de Courtenay, J. - A. M. Civ. 197—207
23Stari napisi v cerkvi sv. Jošta nad Kranjem
I. M. D. Kr. X, 240
24Narodni izrazi
Lužar, F. F. - Zbornik znanstvenih in poučnih spisov. Na svetlo daje Slovenska Matica v Ljubljani. Ured. L. Pintar. Ljubljana. II 1900 26—53
25Nove lourške šmarnice. Francoski spisal H. Lasserre. Z dovoljenjem pisateljevim poslovenil Janez Godec
Lasserre, H. - Ljubljana 1899
26Zgodbe svetega pisma. Slovencem priredil in razložil F. Lampe
Lampe, F. - Зам. D. S. XIII, 30
27Iz Motnika (u Krańskoj)
Križnik, K. - Zbornik za narodni život і običaje južnih slavena. Izd. Jugoslav. Akademija zn. і um. Ured. A. Radić. Zagreb. 1900. V, 148—155
28Biblia sacra Ebraice, Chaldeice, Graece, Latine, Germanice, Sclavonice. Studio et labore Eliae Hutteri Germani. Noribergae. 1599
Зам. L. P.: Slovenščina v mnogojezični bibliji iz 1. 1599. I. M. D. Kr. X, 25-26
29Z cirkevného archívu. Cirkevné ochlášenie (1784)
Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 5, 75—76
30Upozornenie na diejepisné, náboženské a prírodné pamätihodné veci v stolici trenčianskej
Zaynms, R. - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin V 1, 55—62

(Pismo)

Sull appartenenza linguistica ed etnografka degli Slavi del Friuli

Stari napisi v cerkvi sv. Jošta nad Kranjem

Narodni izrazi

Nove lourške šmarnice. Francoski spisal H. Lasserre. Z dovoljenjem pisateljevim poslovenil Janez Godec

Zgodbe svetega pisma. Slovencem priredil in razložil F. Lampe

Iz Motnika (u Krańskoj)

Biblia sacra Ebraice, Chaldeice, Graece, Latine, Germanice, Sclavonice. Studio et labore Eliae Hutteri Germani. Noribergae. 1599

Z cirkevného archívu. Cirkevné ochlášenie (1784)

Upozornenie na diejepisné, náboženské a prírodné pamätihodné veci v stolici trenčianskej