slavistik-portal

Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 3997 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

21Triprádky. Slovenská poviestka, jak ju na Hnilcu rozpravjajů
Kovalčík, I. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin XX 8, 393—397
22Ukázka «písniček» slováckych složených r. 1896
Klvaňа, I. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha. 1900 IX 3, 215—216
23Príslovia a porekadlá
Holuby, Ľ. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 1, 12
24Narodnie piesne slovenské
Holuby, Ľ. - Česky Lid, sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha. 1900 IX 2, 136—137
25Príslovia a porekadlá. (Z Modry a okolia)
Hlaváč, M. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 6, 98—101
26Príslovia а porekadlá
Hałasa, A. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 5, 74—75
27Hry našich detí
Vršatsky - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin V 2, 179—186
28Povery v Terchovej
Vojtek, M. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 6, 96—98
29Chlieb u Horákov. Národopisná črta
Tajovský - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 2, 22—23
30Aký je ten druhý svet? (Črta z tajovských povier)
Tajovský - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 1, 7-8