slavistik-portal

Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 3997 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

11Sbierajme!
Záturecký, A. P. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 2, 25
12Príslovia
Záturecký, A. P. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 2, 25—27
13Poznámky pre pp. sberatelóv prísloví atď
Záturecký, A. P. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 5, 69—71
14Porekadlá a úslovia. Vnove usbieral
Záturecký, A. P. - Časopis Museálnej slovenskej spoločnosti. Martin. 1900 III 3, 35—37
15Príslovia, porekadlá a úslovia. Z novej sbierky Ľ. V. Riznera usporiadal
Z. A. P. - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin V 2, 162— 178
16Georgii Ribay Sexcenta et octo Adagia slavica
Z. - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin V 1, 3—25
17Miestne háje a skazky. (Pokračovanie)
Reuss, Z. A. - Sborník Musealnej spoločnosti. Martin V 2, 133—151
18Z národných piesní
Polerecká, E. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin XX 7, 344—346
19Národné piesne. Z okolia Liptovského sv. Mikuláša. (Slovensky jazyk, živá starina)
Podtatranský, G. U. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin XX 9, 10, 433—434; 495—496
20Zvláštnejšie príslovia a porekadlá z Hor. Bziniec. (Nitrianska stolica) (slovensky jazyk, živá starina)
Podjavorinská, L. - Slovenske Pohľady. Turčianský Svatý Martin XX n, 540— 542