Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 4345 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

1Prešernov Album 1800—1900
Рец. Ѳ. E. Коршъ. Изв. V 4, 1332—47
2Biblijografija slovenska. Slovensko knjištvo od 1. januarja do 31. decembra 1. 1898
Perušek, R. - Zbornik. Na svetlo daje Slovenska Matica v Ljubljani. Ured. L. Pintar. Ljublana. I 1899, 215—259
3Slovenska Matica
Зам. L. Z. XX, 521—523
4Slovensko-amerikánski Koledar za 1. 1900. Izdalo in založilo uredništvo «Glas Naroda». VI. New-York
Зам. D. S. XIII, 61—62
5Koledar, Ilustr. Narodni Koledar za 1.1900. Tečaj XII. Ured. D. Hribar v Celju
Зам. L. Z. XX, 122
6Koledar družbe sv. Mohorja za navadno 1. 1900
Зам. О. В. Šalamun. D. S. XIII, 29
7Knjige družbe sv. Mohorja za 1. 1899
Рец. V. B.: D. S. XIII, 93
8«Družba sv. Mohorja»
Зам. L. Z. XX, 198
9Deželni jezik kranjski in Škrabec
Valvazor - Ljubljanski Zvon. Leposloven in znanstven list. Ljubljana 1900. XX, 200
10(Škrabec). Nava'da želê'zna sra'jca
Cvetje z vertov sv. Frančiška. Časopis za verno katoliško ljudstvo, zlashi za ude tretjega reda sv. Frančiška, izd. G. St. Škrabec. Gorica. XVII 1, 1898

Prešernov Album 1800—1900

Biblijografija slovenska. Slovensko knjištvo od 1. januarja do 31. decembra 1. 1898

Slovenska Matica

Slovensko-amerikánski Koledar za 1. 1900. Izdalo in založilo uredništvo «Glas Naroda». VI. New-York

Koledar, Ilustr. Narodni Koledar za 1.1900. Tečaj XII. Ured. D. Hribar v Celju

Koledar družbe sv. Mohorja za navadno 1. 1900

Knjige družbe sv. Mohorja za 1. 1899

«Družba sv. Mohorja»

Deželni jezik kranjski in Škrabec

(Škrabec). Nava'da želê'zna sra'jca